Тестове

Тестовете по-долу са извършени в независими реномирани лаборатории в Япония. Под всеки тест е посочено къде е проведен.

 

Тестовете по-долу са извършени в независими реномирани лаборатории в Япония. Под всеки тест е посочено къде е проведен.