Общи условия

Общи условия
Използването на този сайт предполага приемането на общите условия. Препоръчваме ви да ги прочетете внимателно. Запазваме си правото да променяме тези разпоредби без допълнително предупреждение, поради тази причина нашата препоръка е да проверявате условията и реда на този сайт от време на време.


Авторско право
Цялото съдържание на сайта - изображения, текстове, графики, символи, уеб графика, скриптове, програми и други данни са собственост на този сайт и неговите доставчици и е защитено от Закона за авторското право и законите за интелектуалната собственост. Използването без нашето писмено съгласие на който и да е от изброените по-горе елементи се наказва съгласно действащите закони. За всякакви проблеми или оплаквания, свързани с правата на интелектуалната собственост, можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: contact@terrawash.bg


Достъп до информация в сайта
www.terrawash.bg гарантира на всички потребители в техен личен интерес, ограничен достъп до сайта и не дава права да изтеглят или променят сайта изцяло или отчасти, да възпроизвеждат сайта изцяло или отчасти, да копират, да продават / препродават или управляват сайта по друг начин, с търговска цел или противно на нашите интереси, без предварително писмено съгласие.


Ограничаване на отговорността за продукти и услуги
Изображенията публикувани на сайта, например- за доставените продукти / услуги понякога могат да се различават от изображенията, представени по какъвто и да е начин (цвят, аксесоари, външен вид и т.н.). Ние си запазваме правото да променяме техническите спецификации на продуктите без предварително предупреждение. Съдържанието на сайта (текстове, описания, технически характеристики, изображения, символи) се прави в тясно сътрудничество с производителя на този сайт.


Ограничаване на отговорността за коментарите на потребителите
Потребителите, които посещават нашия сайт, могат да коментират него и услугите, които той предлага, които коментари могат да бъдат публикувани на сайта след предварително одобрение. www.terrawash.bg си запазва правото да не публикува на сайта коментари с незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо съдържание, което по някакъв начин нарушава поверителността на други лица, нарушава правата върху интелектуалната собственост, съдържа вируси, текстове, насочени към различни кампании. промоции, масови имейли или всякаква друга форма на спам.